Hệ thống nạp thẻ cào - GAuto System

- Do tình hình nạp thẻ toàn quốc đang gặp khó khăn, nên các bạn cần kiểm tra trạng thái nạp bên dưới trước khi mua thẻ.
- Mỗi loại thẻ có mức chiết khấu khác nhau.
Lưu ý: lượng nạp thẻ mỗi ngày có hạn, nên phải nhanh chân lên để nạp còn kịp trước khi bị hệ thống khóa lại giới hạn ngày.
- Vinaphone và Gate trả kết quả chậm sau vài phút. Các bạn lưu ý không cố gắng nạp 1 thẻ nhiều lần để tránh tình trạng bị khóa thẻ.
- Vinaphone chỉ nhận mệnh giá 100,000 VNĐ. Hiện tại các mệnh giá thẻ khác không được chấp nhận.
- Vinaphone nạp trả kết quả chậm, nếu 30 phút không thấy kết quả vui lòng nạp lại.

Loại thẻ
Tên tài khoản
Chọn game
Mệnh giá
Chọn đúng mệnh giá. Chọn sai sẽ mất thẻ.
Mã thẻ
Seri
Mã bảo mật

Chiết khấu khi nạp thẻ cào

Loại thẻ Chiết khấu Trạng thái nạp Mệnh giá nạp mẫu
Viettel -30% Đang hoạt động Nạp 100,000 VNĐ được 70,000 VNĐ
Vinaphone -25% Đang hoạt động Nạp 100,000 VNĐ được 75,000 VNĐ
Mobifone -25% Tạm ngừng Nạp 100,000 VNĐ được 75,000 VNĐ
Gate -30% Đang hoạt động Nạp 100,000 VNĐ được 70,000 VNĐ